Informatie Corona

Laatste update: 01-01-2021

Uitgangspunt seizoen 2021

Voor de cursisten tot 18 jaar zal komend seizoen normaal verlopen, wij verwachten niet dat sporten voor deze groep weer beperkt zullen worden. Er zal wel meer aandacht blijven voor de hygiëne en zullen er kleine aanpassingen zijn om de zomerweken en lessen op een veilige manier te laten verlopen. Dit kunt allemaal teruglezen in onze protocollen verderop.

Volwassen lessen

Er wordt gevaren met maximaal 3 mensen in de boot waarbij de instructeur vanuit een motorboot lesgeeft. De instructeur zal aan maximaal 2 boten tegelijk lesgeven. Voor het windsurfen geldt dat de groepsgrootte is beperkt tot 5 personen.

Annuleringsverzekering en Vouchers

Niet doorgaan van de lessen/week
Als de lessen of vakantieweek in het extreme geval niet door kan gaan, zullen wij zolang dit niet de gezondheid van het bedrijf schaadt u het volledige bedrag terugbetalen. Wanneer dit niet mogelijk is zullen wij overgaan op vouchers die u dan op een later moment kunt inzetten. Hiervoor geldt bij ons dat zij gedurende 3 kalender jaren geldig zijn en dat u niet hoeft bij te betalen bij mogelijke prijsverhogingen. 

Annuleringsverzekering
Deze is specifiek bedoeld voor als de kinderen door persoonlijke omstandigheden zijn verhinderd of de week niet kunnen afmaken. Hierbij kunt u denken aan onverhoopt ziek worden, een gebroken been/arm of bijvoorbeeld een direct familielid wat net voor of tijdens de week komt te overlijden. 

Protocollen

0.    Uitganspunten

Om het risico en te snelle en te brede verspreiding van het virus te minimaliseren hanteren wij de uitgangspunten van het OMT:

 • Toepassing van triage (door de kinderen zelf en door de instructeurs);
 • Strikte toepassing van de hygiënevoorschriften;
 • Zoveel mogelijk beperken van het aantal contacten door cohortering en het minimaliseren van contact momenten onderling

Om het risico van verspreiding te verminderen en om het overzicht te kunnen houden is het daarnaast noodzakelijk om het aantal externen op het terrein tot een minimum te beperken.

1. Algemene maatregelen

 • Bij klachten en of symptomen die op COVID-19 kunnen duiden blijft de cursist en of instructeur thuis. Bij lichte klachten en als het duidelijk aantoonbaar is dat dit een andere oorzaak heeft (hooikoorts) geldt dit niet.
 • Voor de leeftijd tot 18 jaar geldt dat zij geen anderhalf meter afstand hoeven te houden. Voor de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar wordt ernaar gestreefd het aantal contact momenten tot een minimum te beperken.
 • Voor de leeftijd t/m 12 jaar geldt dat de vaste instructeurs geen beperkingen hebben qua afstand en contactmomenten. Alle andere instructeurs die niet aan deze groep lesgeven houden wel anderhalf meter afstand.
 • Voor de leeftijd van 13 tot 18 jaar geldt dat instructeurs te allen tijde anderhalf meter afstand moeten houden tot deze groep.
 • Voor instructeurs en ondersteunend personeel geldt dat ongeacht de leeftijd zij te allen tijde de anderhalf meter afstand houden tot cursisten en andere instructeurs. In geval van nood zie onderdeel noodsituaties.
 • Het is de bedoeling dat externe en extern-plus cursisten tijdens de cursus week de contacten buiten het gezin tot het noodzakelijke minimum te beperken om zo de kans op een mogelijke verspreiding te minimaliseren.
 • Aan alle deelnemers wordt gevraagd om voor aanvang van de week een gezondheidsverklaring in te vullen en deze bij de zeilschool in te leveren.
 • Wanneer tijdens een temperatuurmeting van een cursist of instructeur deze boven de 38 Celsius komt en/of als hij of zij duidelijke symptomen van het virus vertoont tijdens de lesweek zal de cursist of instructeur meteen in quarantaine gezet worden en wordt er contact gezocht met de GGD.
 • Wanneer ouders specifieke vragen hebben kunnen zijn in overleg met de Hoofdinstructeur het terrein betreden

2. Aankomst cursisten

2.1 Extern

 • Bij aankomst zullen de cursisten gescreend worden op hun temperatuur.
 • Voor de optimisten zal er een instructeur bij de parkeerplaats staan die de groep verzamelt en dan met de cursisten naar de zeilschool loopt. Aan het einde van de dag zal ook een instructeur met alle optimisten naar de parkeerplaats lopen vanwaar ze naar huis kunnen.
 • Voor alle andere groepen geldt dat zij zelfstandig vanaf de parkeerplaats naar de zeilschool moeten lopen en weer weggaan. Er staat een instructeur bij de parkeerplaats die de cursisten vertelt waar ze heen moeten.
 • Voor de verschillende disciplines zullen er tijdsloten komen van 10 minuten voor het aankomen en weggaan. Het aantal tijdsloten is afhankelijk van de hoeveelheid cursisten.
 • De route naar de zeilschool heeft een smalle brug waarbij het niet mogelijk is om de anderhalf meter te hanteren. Er is hier een bord geplaatst welke richting voorrang heeft.

2.2 Intern

 • Bij aankomst zullen de cursisten gescreend worden op hun temperatuur.
 • Er zal een bagagekar klaar staan bij de parkeerplaats waar de cursisten hun spullen in kunnen liggen, de cursisten kunnen na een kort afscheid dan richting de zeilschool lopen.
 • Per slaapkamer zal er een vaste instructeur worden toegewezen die toezicht houdt op de hygiëne en waar nodig meehelpt met alle overige zaken (bijvoorbeeld bed opmaken, problemen van de cursist).

3. Zeil/Surf kleding

 • Tijdens een lesweek houdt een cursist hetzelfde wetsuit. De wetsuits zullen na gebruik (wanneer de cursist het pak weer inlevert) door de zeilschool schoon worden gespoeld.

4. Groepen

 • De disciplines worden zoveel mogelijk (waar mogelijk) verdeeld in kleinere groepjes met een vaste instructeur, deze groepjes zullen gedurende week onderling niet mixen tenzij hier een noodzaak voor is (bijvoorbeeld wissel van cursist). Dit geldt zowel op het water als op de kant.
 • Het is niet de bedoeling dat disciplines onderling mixen, dit geldt zowel op het water als op de kant.

4. Instructie

 • In principe is het niet de bedoeling dat de cursisten vanaf 13 jaar in de motorboot zitten, tenzij dit noodzakelijk is. Hierbij is belangrijk dat zij op anderhalf meter van de instructeur zitten.
 • Wanneer op de kant, steiger of een ponton uitleg wordt gegeven moet de instructeur anderhalf meter afstand houden van de cursisten van 13 jaar of ouder.

5. Activiteiten buiten de lessen om

 • Activiteiten zullen zoveel mogelijk buiten worden gehouden.
 • Er wordt ernaar gestreefd om activiteiten te organiseren waarin zo min mogelijk contact momenten zijn.
 • Activiteiten overdag zullen plaatsvinden binnen het “instructie groepje”.
 • Voor, na en tijdens de lunch blijft een instructeur van de discipline bij de groep zodat de cursisten bij hun eigen groepje blijven.
 • De begeleiding zal te allen tijde anderhalf meter afstand houden van de cursisten.

6. Eten

 • Interne cursisten en instructeurs zullen bij aanvang van het ontbijt worden gecheckt op hun temperatuur.
 • Cursisten en instructeurs zullen zoveel mogelijk met hun eigen “groepje” eten.
 • Cursisten kunnen op de normale manier eten, er zal meer ruimte worden gecreëerd zodat er minder cursisten aan een tafel hoeven te zitten.
 • Instructeurs hanteren wel de 1.5 meter afstand tijdens het eten (behalve bij cursisten van 12 jaar en jonger).

7. Overnachten

 • Cursisten kunnen als normaal per 4 op een slaapkamer verblijven.
 • Er wordt ernaar gestreefd dat bij cursisten van verschillende hutten het onderlinge fysieke contact tot een minimum wordt beperkt.
 • S ’nachts zullen er twee instructeurs als nachtwacht aanwezig zijn
 • Voor cursisten is het de bedoeling dat zij zoveel mogelijk buiten zijn (of in ieder geval niet in de slaapkamer)
 • In alle gevallen wordt er maximaal gelucht en geventileerd in de slaapzalen

8. EHBO/Noodsituaties

 • EHBO wordt in principe niet uitgevoerd door instructeurs (tenzij levensbedreigend of zware ongelukken) maar wordt gedaan door de eigenaar of de Hoofdinstructeur om ervoor te zorgen dat hygiëne zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
 • Wanneer de situatie levensbedreigend is of wanneer een gevaarlijke situatie zich voordoet mag de instructeur hier naar eigen inzicht handelen en al dan niet de 1.5 meter regel negeren. Hij of zij moet hierbij naar streven om te zorgen dat het aantal contact momenten tot een minimum beperkt blijft.

9. Algemene hygiëne

 • Op vaste tijdstippen zullen de cursisten en instructeur uitgebreid hun handen wassen. Dit zal op de volgende momenten gebeuren:
  • Aankomst op de zeilschool
  • Voor en na het ontbijt (intern en instructeurs)
  • Voor en na de lunchpauze
  • Voor en na het avondeten (intern, extern-plus en instructeurs)
  • Voor en na de avondactiviteit (intern, extern-plus en instructeurs)
  • Afsluiting van de dag
 • Daarnaast zullen de handen gewassen worden na het gebruik van het toilet
 • Toiletten zullen 3 per dag gereinigd worden met schoonmaakmiddel op chloorbasis.
 • Doucheruimtes worden 1 keer per dag schoongemaakt op met schoonmaakmiddel zeepbasis.

10. Instructeurs

 • Instructeurs zullen de 1.5 meter regel in acht te nemen naar de cursisten waaraan ze lesgeven. Bij andere cursisten en instructeurs zal te allen tijde de 1.5 meter worden gehanteerd (uitgezonderd noodsituaties).
 • In het geval van een opeenvolgende lessenreeks is het niet toegestaan voor instructeurs om buiten de lessen om contact met elkaar te hebben zonder de 1.5 meter regel in acht te nemen.

11. Ratio instructeurs

Zeilschool Zuidlaardermeer hanteert de volgende ratio’s qua toezichthouders per groep die erop toezien dat de regels worden gehandhaafd. Dit zal ook op het water gebeuren. Algemene stelregel is om vanaf 10 cursisten een volwassen toezichthouder aanwezig te laten zijn naast een trainer, die in de gaten houdt of de regels gehandhaafd blijven

 • 0-10:      0 volwassen toezichthouder
 • 11-50:    1 volwassen toezichthouder
 • 50+:       2 toezichthouders

12. Naleven regels

Bij het opzettelijk niet naleven van de regels of laks gedrag zal de cursist of instructeur hiervoor eerst een waarschuwing krijgen, bij herhaling wordt deze persoon naar huis gestuurd voor de dag. Bij een derde overtreding zal de cursist niet meer welkom zijn op onze locatie gedurende de zomervakantie en in het geval van een instructeur zal deze voor de zomervakantie naar huis worden gestuurd.